Política de privacitat

En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), Madeamà® amb domicili a De la Pallota 1 d’Òrrius (Barcelona), informa els usuaris que les dades de caràcter personal que proporcioni mitjançant l’emplenament de qualsevol dels formularis que apareixen a la pàgina web de Madeamà® (www.madeama.com), així com les dades als quals Madeamà® accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta, sol·licitud o operació realitzades a través de la pàgina web de Madeamà®, seran incorporades a un fitxer, creat i mantingut sota la titularitat i responsabilitat de Madeamà®.

 

La finalitat de la recollida de les dades dels usuaris és la que s’indiqui en cada un dels apartats en què es trobi el formulari. Madeamà® no comunicarà les seves dades personals a cap tercer aliè a aquesta organització. Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que l’usuari proporcioni a Madeamà® es tractaran amb la finalitat de prestar-li els serveis que en cada cas sol·liciti i gestionar i agilitzar la relació de Madeamà® amb els seus clients. En aquest sentit, l’usuari permet que les referides dades siguin tractades per Madeamà® per remetre-li informació comercial relativa a l’activitat desenvolupada per aquesta empresa, així com, les promocions ofertades per Madeamà®.

 

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Madeamà® són reals i es fa responsable de comunicar de forma immediata a Madeamà® qualsevol modificació de les seves dades de forma que la informació recollida dintre dels fitxers de Madeamà® estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’usuari reconeix que la informació i les dades facilitades a Madeamà® són exactes i verdaderes. En el supòsit de no complimentar o emplenar parcialment les dades de caràcter personal, de caràcter obligatori sol·licitats en qualsevol formulari de registre electrònic, podria suposar que Madeamà® no pogués atendre la seva sol·licitud.

 

Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, sent el responsable del fitxer que els tracta Madeamà®. Podrà exercir els drets abans esmentats a través de l’adreça de correu electrònic: info@madeama.cat.